Wykaz zarządzeń

Zarządzenia 2024
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich (28kB) word
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu powypadkowego (27kB) word
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedur postepowania w razie wystąpienia wypadku osób pozostających pod opieką szkoły (20kB) word
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu do opracowania Standardów Ochrony Małoletnich. (13kB) word
Zarządzenia 2023
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania oceny pracowników samorządowych (15kB) word
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji (16kB) word
Zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Szkolnego do przeprowadzenia Olimpiady Wiedzy o Przedsiębiorczości (13kB) word
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu mobilności w ramach akredytacji 2020-1-PL01-KA120-VET-095334 (12kB) word
Zarządzenie w sprawie realizacji projektu ERASMUS +3 (26kB) word
Zarządzenie w sprawie powołania wicedyrektora szkoły (15kB) word
Zarządzenie w sprawie % podziału wydatków związanych z wynagrodzeniem nauczycieli (16kB) word
Zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych (13kB) word
Zarządzenie w sprawie skontrum w bibliotece szkolnej. (13kB) word
zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy (15kB) word
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia porozumienia w sprawie pracy zdalnej (14kB) word
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w razie wystąpienia wypadku przy pracy, wypadku w drodze do lub z pracy i chorób zawodowych. (13kB) word
Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej (15kB) word
Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego (14kB) word
Rozporządzenie w sprawie realizacji projektu, ERASMUS + nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000063630 Mobilność Edukacyjna osób od 2022.06.01 – 2023.08.31 r. (12kB) word
Rozporządzenie w sprawie wykorzystania środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zajęcia oświatowe (15kB) word
Zarządzenia 2022
Rozporządzenie w sprawie zmiany wynagrodzenia zasadniczego pracowników (13kB) word
Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy (16kB) word
Rozporządzenie w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (16kB) word
{95}
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (13kB) word
Zarządzenie w sprawie wykorzystania środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zajęcia oświatowe (15kB) word
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu mobilności (13kB) word
Zarządzenie w sprawie wdrożenia Procedury Wyboru Podmiotu Przetwarzającego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego (15kB) word
Zarządzenie w sprawie powołania wicedyrektora w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego (15kB) word
Zarządzenie w sprawie % podziału wydatków związanych z wynagrodzeniami nauczycieli (15kB) word
Zarządzenie zmnieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej (14kB) word
Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej (15kB) word
Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości w jednostce budżetowej ZSTiO im. S. Żeromskiego w Częstochowie (20kB) word
Zarządzenie w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli 2022 (13kB) word
Tryb oceny pracy nauczyciela (18kB) word
Zarządzenie w sprawie regulaminu zwalniania nauczycieli 2022 (13kB) word
Regulamin zwalniania nauczycieli (19kB) word
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (16kB) word
Zarządzenie w sprawie podwyżki wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami (13kB) word
Zarządzenia 2021
Zarządzenie w sprawie zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych (16kB) word
Zarzadzenie w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy (16kB) word
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w Zespole Szkół Technicznych (16kB) word
Zarządzenia w sprawie zasad przeprowadzania inwentaryzacji (13kB) word
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji (32kB) word
Zarządzenie w sprawie zmiany Przewodniczącego szkolnego zespołu reagowania kryzysowego (13kB) word
Zarządzenie w sprawie zmiany koordynatora do spraw dostępności (14kB) word
Zarządzenie w sprawie udziału w projekcie pn. „Bank Praktyk Krajowych” (14kB) word
Zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji ds. oceny przydatności składników majątku ruchomego (16kB) word
Zarządzenie w sprawie % podziału wydatków związanych z wynagrodzeniami nauczycieli (15kB) word
Zarządzenie w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy w części - Czas pracy (16kB) word
Zarządzenie w sprawie zmiany godzin pracy w związku z wdrożeniem systemu alarmowego (14kB) word
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (16kB) word
Zarządzenie w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego (28kB) word
Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej (15kB) word
      Regulamin pracy komisji rekrutacyjnej do zarządzenia w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej (19kB) word
Zarządzenie w sprawie realizacji projekt ERASMUS +2021 (25kB) word
Zarządzenie w sprawie realizacji projektu w ramach ZAWODOWA WSPÓŁPRACA 3 (30kB) word
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu mobilności w ramach programu Erasmus+ (14kB) word
Zarządzenie w sprawie zmiany kart oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie (14kB) word
Zarządzenie w sprawie podwyżki wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami. (13kB) word
Zarządzenia 2020
Zarządzenie w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych (27kB) word

Zarządzenia 2019
Zarządzenie w sprawie wdrożenia procedur mechanizmu podzielonej płatności (12kB) word
Zarządzenie w sprawie realizacji projektu, nr ERASMUS + 2019-1-PL01-KA102-062497 (12kB) word
Zarządzenie w sprawie likiwdacji sprzętu (12kB) word
Zarządrzenie w sprawie powołania komisji kwallifikacyjnej (7kB) plik
Zarządzenie w sprawie % podziału wydatków związanych z wynagrodzeniami nauczycieli (13kB) word
Rozporządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla czteroletniego liceum, pięcioletniego technikum, oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia zmieniające (13kB) word
Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w dla trzyletniego liceum, czteroletniego technikum, i trzyletniej szkoły branżowej I stopnia zmieniające (13kB) word
Zarządzenie dotyczące udziału młodzieży w rekolekcjach wielkopostnych. (12kB) word
Zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej , oceny i kasacji składników majątkowych- zbiorów bibliotecznych (13kB) word
Zarządzenie dotyczące kontroli obiektów po zimie (12kB) word
W sprawie realizacji projektu nr ERASMUS + 2018-1-PL01-KA102-048099 (12kB) word
Rozporządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla czteroletniego liceum, pięcioletniego technikum, oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia (12kB) word
Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w dla trzyletniego liceum, czteroletniego technikum, i trzyletniej szkoły branżowej I stopnia (12kB) word
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli w pracowni chemicznej (13kB) word
Zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (13kB) word

Zarządzenia 2018
Zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników obsługi (12kB) word
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku (14kB) word
Zarządzenie do przeprowadzenia likwidacji zużytego sprzętu (12kB) word
Zarządzenie w sprawie włączenia z użytkowania sali gimnastycznej (12kB) word
Zarządzenie w sprawie wyłączenia sali gimnastycznej (12kB) word
Zarządzenie w sprawie % podziału wydatków związanych z wynagrodzeniem nauczycieli (13kB) word
Zarządzenie w sprawie skontrum w bibliotece szkolnej (14kB) word
Regulamin Komisji Skontrowej (15kB) word
Zarządzenie w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej (12kB) word
Zarządzenie w sprawie powołania inspektora danych osobowych (13kB) word
Zarządzenie w sprawie realizacji projektu Erasmus (12kB) word
Zarządzenie w sprawie zmiany wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracji i obsługi (12kB) word
Zarządzenie w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (12kB) word
Zarządzenie w sprawie udzielania zamówień publicznych (12kB) word
Zarządzenie w sprawie % podziału wydatków związanych z wynagrodzeniami nauczycieli (13kB) word


metryczka


Wytworzył: dyrektor Stanisław Dzwonnik (5 czerwca 2018)
Opublikował: Jolanta Skórka (5 czerwca 2018, 09:00:12)

Ostatnia zmiana: Magdalena Podwysocka (26 lutego 2024, 13:35:11)
Zmieniono: dodanie zarządzenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 16769